Μελέτη περίπτωσης εκδόσεων και πολυμέσων

Πώς ένας σημαντικός παίκτης του εκδοτικού κλάδου απέκτησε προβολή χάρη στο lc.cx

Ένας γνωστός εκδοτικός οίκος ήθελε να μεγιστοποιήσει την προβολή των εκδόσεών του, να απλοποιήσει την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο από τα έντυπα μέσα και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με το κοινό του. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, ενσωμάτωσε τη λύση μείωσης συνδέσμων και κωδικών QR της lc.cx στη στρατηγική επικοινωνίας του.

Ο εκδοτικός οίκος ήταν αντιμέτωπος με προκλήσεις όπως η ανάγκη να μοιράζεται αποτελεσματικά τις εκδόσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, να καθιστά τους ψηφιακούς συνδέσμους πιο προσιτούς και να βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση μέσω των έντυπων μέσων.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που είχε εντοπίσει, ο εκδοτικός οίκος επέλεξε να ενσωματώσει τη λύση μείωσης συνδέσμων και κωδικών QR της lc.cx στις έντυπες συσκευές του καθώς και στο ψηφιακό οικοσύστημά του. Η λύση αυτή επιτρέπει τη δημιουργία σύντομων συνδέσμων για τις ψηφιακές εκδόσεις και κωδικών QR για τα έντυπα μέσα, παρέχοντας μια συνεπή, πολυκαναλική εμπειρία χρήστη.

Αποτελέσματα

  • Αυξημένη εμπλοκή στα κοινωνικά δίκτυα
  • Απλοποιημένη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο
  • Αυξημένη αλληλεπίδραση από τα έντυπα μέσα
  • Σε βάθος ανάλυση επιδόσεων