Μελέτη περίπτωσης Transport Logistics

Πώς μια μεγάλη εταιρεία μεταφορών βελτίωσε την παρακολούθηση των δεμάτων της με την lc.cx

Μια μεγάλη εταιρεία μεταφορών και logistics ήθελε να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης δεμάτων, να ενισχύσει την επικοινωνία με τους πελάτες της και να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των αποθεμάτων της. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που δημιουργούσε η πολυπλοκότητα των πληροφοριών εφοδιαστικής, η εταιρεία αποφάσισε να ενσωματώσει το lc.cx link reducer για να απλοποιήσει την παρακολούθηση μέσω κωδικών QR και να διευκολύνει την επισήμανση παλετών και δεμάτων.

Η εταιρεία μεταφορών και εφοδιαστικής αντιμετώπιζε προκλήσεις όπως η ανάγκη να παρέχει αποτελεσματικά πληροφορίες παρακολούθησης στους μεταφορείς της, να επικοινωνεί γρήγορα με τους πελάτες της και να απλοποιεί την επισήμανση παλετών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, η εταιρεία επέλεξε την lc.cx, ειδικό στη μείωση συνδέσμων και στον κώδικα QR, για να δημιουργήσει κωδικούς QR που συνδέονται με σύντομες, εξατομικευμένες διευθύνσεις URL. Αυτοί οι κωδικοί QR χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση των δεμάτων και την επισήμανση των παλετών, διευκολύνοντας την παρακολούθηση των υλικοτεχνικών πληροφοριών και την επικοινωνία με τους πελάτες.

Αποτελέσματα

  • Βελτιωμένη εμπειρία πελατών
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποθεμάτων
  • Μείωση των σφαλμάτων και των καθυστερήσεων
  • Σε βάθος ανάλυση επιδόσεων