Μια πλατφόρμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων

Ο μειωτήρας συνδέσμων μας χρησιμοποιείται από εταιρείες όλων των μεγεθών και σε όλους τους τομείς

Τράπεζες / ασφάλιση

 • Καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Καμπάνιες SMS καλωσορίσματος
 • Ενημερωτικές εκστρατείες

Αυτοκίνηση - Υπηρεσίες

 • Μάρκετινγκ SMS (προωθητικές ενέργειες, ιδιωτικές πωλήσεις κ.λπ.)
 • Έρευνες ικανοποίησης

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

 • Διαγωνισμοί
 • Ειδικές προσφορές
 • Chatbots

Μεταφορές / logistics

 • Παρακολούθηση παράδοσης SMS
 • Επισήμανση παλετών και διαχείριση αποθεμάτων

Έρευνα και συμβουλευτική

 • Συλλογή δεδομένων
 • Ερωτηματολόγια ικανοποίησης
 • Έρευνες πελατών

Εκδόσεις / πολυμέσα

 • Δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα
 • Σύντομοι σύνδεσμοι σε ψηφιακά μέσα
 • Κωδικοί QR σε έντυπο υλικό